Översättningstjänst är en del av vår verksamhet.

Översättning görs från finska till svenska av artiklar i ekonomiska tidningar samt marknadsföringsmaterial, undervisningsmaterial, hemsidor, bruksanvisningar, arbetsböcker och annat motsvarande

Uppdragsgivare är:

Suomen Yrityskummit ry,  företagsmentorns  Arbetsbok 2010, från finska till svenska

Suomen Yrtiyskummit ry, undervisnings- och föreläsningsmaterial om generationsväxling, från finska till svenska

Tidningen Pohjalainen yrittäjä, i medeltal två artiklar per tidning under 2010, 2011 och 2012, från finska till svenska

Suomen Vuokranantajat ry, officiella dokument (fin-> sve) om uthyrning samt info på svenska för hemsidorna.

JCI Senate in Finland rf, 50-års jubileumsskrift, delar från finska till svenska

 


29-08-2012

Välkommen till vår hemsida!

Företaget grundades i mars 1996.Jan-Erik Elfving
Elfving Leadership
Rågatan 9
65300 VASA
FINLAND

Jan-Erik Elfving
Tel +358-(0)6-3212102
Fax +358-(0)6-3212106
GSM +358-(0)400-630347
E-mail:
jan-erik.elfving [at] elfvinglead [.] fi

Senator