Företaget har fungerat sedan 1 mars 1996, som enmansföretag, med företagsutveckling, konsultering, personutveckling (coaching) och har vidareutvecklats till föreläsningsverksamhet i marknadsföring, även specialgrenen "mässor", och det senaste att hjälpa företagare och företagsledningspersoner må bra, se HANDLEDARNA-punkten.

Mentorering är en del av verksamheten via Vasanejdens företagsmentorer.

Musik och kultur är även det en del av företagsverksamheten, sång till gitarr, på svenska, finska och engelska. Visor, ballader och evergreens.

Översättningsarbete från finska till svenska, mest artiklar i ekonomitidning, Pohjalainen Yrittäjä, men även markandsförings- och undervisningsmaterial för olika ändamål.

Jan-Erik Elfving drar kurs och är lärare i företagande i Korsholms gymnasium från hösten 2012, utöver att mellan 2010 och 2013, fungera som lärare i Korsholms högstadium och lära ekonomi och företagsamhet åt ungdomar i åldern 14-15 år, via programmet Ung Företagsamhet.

Jan-Erik Elfving har från hösten 2013 fungerat som lärare Fria Kristliga Folkhögskolan (FKF) i ämnet bokföring och från februari 2016 i ämnet Företagande och Företagsamhet.

Företagets FO nr 1423730-8


02-02-2016

Välkommen till vår hemsida!

Företaget grundades i mars 1996.Jan-Erik Elfving
Elfving Leadership
Rågatan 9
65300 VASA
FINLAND

Jan-Erik Elfving
Tel +358-(0)6-3212102
Fax +358-(0)6-3212106
GSM +358-(0)400-630347
E-mail:
jan-erik.elfving [at] elfvinglead [.] fi

Senator