Jan-Erik Elfving har redan under första halvan av 1990-talet skapat kursen "Maximera nyttan av mässan", och föreläst och dragit kurser med det temat för olika företag och institutioner, på både svenska och finska.

Institutioner: Hanken i Vasa, Yrkesakademins marknadsföringslinje, Vaasan Ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikurssikeskus,              ( Finn-Nolia) = Pohjanmaan Messut.

Kursens målsättning är att ge deltagarna ett effektivt och användbart verktyg i planering, genomförning och uppföljning av mässan.

Kursen lämpar sig för personer som arbetar med försäljning, markndasföring, ledning av försäljning och marknadsföring samt för företagsledare av (mindre) företag, ävensom personer med motsvarande uppgifter inom turism och offentlig förvaltning.

SE OVAN för mer detaljerad information.


24-10-2011

Välkommen till vår hemsida!

Företaget grundades i mars 1996.Jan-Erik Elfving
Elfving Leadership
Rågatan 9
65300 VASA
FINLAND

Jan-Erik Elfving
Tel +358-(0)6-3212102
Fax +358-(0)6-3212106
GSM +358-(0)400-630347
E-mail:
jan-erik.elfving [at] elfvinglead [.] fi

Senator