Jan-Erik Elfving föreläser sedan flera år för Management Institute of Finland, MIF, (tidigare Johtamistaidon Opistos, JTO)  räkning i marknadsföring. Kurserna är på nivå YJEAT (Yritysjohtajan erikoisammattitutkinto / Företagsledarens specialyrkesexamen) och YAT (Yrittäjän ammattitutkinto / Företagarens yrkesexamen).

Kursdeltagarna är företagare, företagsledare och ägare  i små- och medelstora företag, huvudsakligen från Kust- Österbotten.

Jan-Erik skapar kursinnehållet enligt temat, föreläser och leder kursdagarna på kursplatser runtom i Kust-Österbotten.


29-08-2012

Välkommen till vår hemsida!

Företaget grundades i mars 1996.Jan-Erik Elfving
Elfving Leadership
Rågatan 9
65300 VASA
FINLAND

Jan-Erik Elfving
Tel +358-(0)6-3212102
Fax +358-(0)6-3212106
GSM +358-(0)400-630347
E-mail:
jan-erik.elfving [at] elfvinglead [.] fi

Senator