MÅ BRA - Det är en konkurrensfördel!

GOD HÄLSA ÄR GOD BUSINESS!

Det går att få lättnad och balans på trötthet, möjlig utmattning, stress eller annat som Du uppfattar kan inverka på Ditt och personalens arbete, Er hälsa och arbetsprestation! Vi står till tjänst och handleder Er och hjälper Er att MÅ BRA igen och ORKA!

VÅR TANKE: EN VÄLMÅENDE LEDNING OCH PERSONAL I ETT VÄLMÅENDE FÖRETAG / INSTITUTION

HANDLEDARNA består av Jan-Erik Elfving och Gunnar Norrlund och vi har över 40 års erfarenhet i arbetshandledning, personcoaching och personlig utveckling, för enskilda och grupper. Jan-Erik Elfving är personcoach och personutvecklare, Gunnar Norrlund arbetshandledare och kurator.

Vi kan erbjuda kortare "paketlösningar", men även längre handledningar, som ger bättre förutsättningar och resultat.

Vi utför åtgärderna och diskussionerna på den plats kunden önskar, t.o.m hemma hos kunden.

Vi kommer gärna och diskuterar och ger offert på basen av vad som önskas.

                                     OBS! Vi har naturligtvis tystnadsplikt!

 

       Artiklar om oss i följande tidningar:

Vasabladet  20.9.2011

Pohjalainen yrittäjä nr 6/2010

Företagsnyckeln nr 4/2010

Österbottens företagsliv nr 4/2010

Yrittäjälinja nr 4/2010


03-04-2013

Välkommen till vår hemsida!

Företaget grundades i mars 1996.Jan-Erik Elfving
Elfving Leadership
Rågatan 9
65300 VASA
FINLAND

Jan-Erik Elfving
Tel +358-(0)6-3212102
Fax +358-(0)6-3212106
GSM +358-(0)400-630347
E-mail:
jan-erik.elfving [at] elfvinglead [.] fi

Senator