Mentorering av företagare och sistaårs studerande på Svenska Handelshögskolan Hanken i Vasa hör till verksamhetspaletten.

Företagarnas mentorering sker antingen via Vasanejdens företagsmentorer eller  Johtamistaidon opisto.                                           Se www.botniamentors.fi

Svenska Handelshögskolans mentorering av studerande sker i Hankens regi.

Mentorn har naturligtvis tystnadsplikt.


24-10-2011

Välkommen till vår hemsida!

Företaget grundades i mars 1996.Jan-Erik Elfving
Elfving Leadership
Rågatan 9
65300 VASA
FINLAND

Jan-Erik Elfving
Tel +358-(0)6-3212102
Fax +358-(0)6-3212106
GSM +358-(0)400-630347
E-mail:
jan-erik.elfving [at] elfvinglead [.] fi

Senator